การกลึงคืออะไร
2021-11-24 15:25:00

การกลึงคืออะไร

การกลึงหมายความว่าการกลึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกล การกลึงส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือกลึงเพื่อหมุนชิ้นส่วนทางกลที่หมุนอยู่ เครื่องกลึงส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตัดเฉือนเพลา ดิสก์ ปลอกแขน และชิ้นส่วน CNC อื่นๆ ที่มีพื้นผิวหมุน เป็นประเภทเครื่องจักรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร

การกลึงเป็นวิธีการตัดชิ้นงานบนเครื่องกลึงโดยการหมุนชิ้นงานที่สัมพันธ์กับเครื่องมือ พลังงานตัดของกระบวนการกลึงส่วนใหญ่มาจากชิ้นส่วนหุ่นยนต์มากกว่าเครื่องมือ การกลึงเป็นวิธีการตัดแบบพื้นฐานและธรรมดาที่สุด และถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในการผลิต การกลึงเหมาะสำหรับการประมวลผลพื้นผิวหมุนของชิ้นส่วนหุ่นยนต์ ชิ้นส่วนเชิงกลส่วนใหญ่ที่มีพื้นผิวหมุนสามารถแปรรูปได้โดยวิธีการกลึง เช่น พื้นผิวทรงกระบอกด้านในและด้านนอก พื้นผิวทรงกรวยด้านในและด้านนอก หน้าสัมผัสปลาย ร่อง เกลียว และพื้นผิวการขึ้นรูปแบบหมุน เครื่องมือหลักที่ใช้คือเครื่องมือกลึง

ในบรรดาเครื่องมือเครื่องตัดโลหะทุกประเภท เครื่องกลึงเป็นกระบวนการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นกระบวนการที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการประมวลผลชิ้นส่วนหุ่นยนต์ โดยคิดเป็นประมาณ 50% ของจำนวนเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมด เครื่องกลึงสามารถใช้เครื่องมือกลึงเพื่อหมุนชิ้นงานเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ดอกสว่าน รีมเมอร์ ต๊าป และเครื่องมือ knurling สำหรับการเจาะ การรีม การกรีด และการกลึงเป็นปุ่ม