เครื่องเจียระไน KENT No.1 in Taiwan
2022-09-27 10:52:01

เครื่องเจียระไน : Grinding

หมายถึง การเจียระไนเป็นการแปรรูปวัสดุด้วยการขัดสีด้วยคมตัดที่เป็นวัสดุแข็งที่ถูกยึดให้ติดกันด้วยตัวยึดและขึ้นรูปเป็นฟอร์มต่างๆ ซึ่งเรียนว่า "หินเจียระไน"

ประเภท ของเครื่องเจียระไน

การเจียระไนด้วยหินเจียระไนสามารถกระทำได้หลายแบบ โดยแบ่งประเภทของ
เครื่องเจียระไนได้ตามลักษณะการใช้งานเป็นดังนี้

1. เครื่องเจียระไนตั้งโต๊ะ (Bench Grinder) 
2. เครื่องเจียระไนตั้งพื้น (Floor Grinder)
4. เครื่องเจียระไนทรงกระบอก (Cylindrical Grinder)
5. เครื่องเจียระไนลับมีดตัดและเครื่องมือ (Cutter And Tool Grinder)

ส่วนประกอบหลัก ของเครื่องเจียระไน

มอเตอร์ (Motor)
เป็นต้นกำลังขับล้อหินเจียระไนให้หมุนด้วยความเร็วรอบประมาร 1,500-2,000 รอบต่อนาที โดยมีเพลาต่อออกมาทั้งสองข้างเพื่อยึดล้อหินเจียระไน

ฝาครอบหินเจียระไน (Wheel  Guard)
เป็นฝาครอบล้อหินเจียระไนทั้งสองข้างเพื่อป้องกันอันตรายจากล้อหินเจียระไน ส่วนใหญ่จะทำด้วยเหล็กเหนี่ยวขึ้นรูป

ล้อหินเจียระไน (Grinding Wheel)
จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือล้อหินเจียระไนชนิดหยาบและล้อหินเจียระไนชนดละเอียด จะยึดติดอยู่ อย่างละข้างของแกนมอเตอร โดยจะมีล้อหินเจียระไนชนิดหยาบ เพื่อเจียระไนหยาบช่วยให้เจียระไนได้เร็วขึ้น  และอีกข้างหนึ่จะใช้จับยึดล้อหินเจียระไนชนิดละเอียดเพื่อใช้เจียระไนผิวเรียบเพื่อเป็นการเจียระไนขั้นสุดท้าย ในการเลือกใช้ล้อหินเจียระไนจะต้องเลือกล้อหินเจียระไนให้ตรงกับชนิดวัสดุของมีดตัดที่จะนำมาลับเพราะวัสดุที่มีดตัดมีหลายประเภท เช่น มีดกลึงเหล็กรอบสูง(High Speed Steel)มีดกลึงคาร์ไบด์หรือมืดเล็บ(Carbide  Tool)

แทนรองรับงาน (Tool  Rest)
ทำหน้าที่รองรับงานหรือเครื่องมือวัดและยังช่วยทำหน้าที่ประคองมือผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือเหล็กเหนียว ควรตรวจสอบระยะห่างอยู่เสมอ ควรมีระยะห่างมากสุดไม่เกิน  2-3 มม. ถ้ามีระยะห่างมากชิ้นงานอาจจะหลุดลงไปในช่องทำให้เกิดอันตรายได้ล้อหินเจียระไนอาจจะแตกกระเด็นโดนผู้ปฏิบัติงานในขณะปรับระยะห่างระหว่างแท่นรองรับงานจะต้องปิดสวิตซให้ล้อหยุดนิ่งก่อน เมื่อตั้งระยะห่างเรียบร้อย แล้วต้องทำการทดสอบโดยการหมุนด้วยมือก่อนเพื่อป้องกันกรณีล้อหินเจียระไนแกว่งมากระแทกกับแท่นรองรับงาน

สวิตซ์เครื่อง (Switch)
มีไว้เพื่อควบคุมเครื่องเพื่อใช้สำหรับปิด-เปิดในเครื่องเจียระไนเครื่องหนึ่งอาจจะมสวิตซ์ เพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ภาชนะใส่น้ำระบายความร้อน (Water Pot)
ในขณะที่เจียระไนลับคมตัดมีดตัดชนิดต่างๆหรือเจียระไนชิ้นงานจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่มีมีดตัดหรือใช้ชิ้นงานจะทำให้ร้อนมือและจะทำให้โครงสร้างวัสดุของมีดตัดเปลี่ยนไปจำเป็นจะต้องมีการระบายความร้อนโดยการจมลงในน้ำแล้วแกว่งไปมาเพื่อเป็นการระบายความร้อนได้เร็วขึ้น ตัวระบายความร้อนสำหรับเครื่องเจียระไนลับคมตัดนิยมใช้น้ำธรรมดาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหล่อเย็นเพราะจะทำให้ล้อหินเจียระไนทื่อเร็วต้องต่างหน้าล้อหินเจียระไนบ่อยขึ้นทำให้สิ้นเปลือง

กระจกนิรภัย  (Safety Glass)
จะติดตั้งไว้ทั้งสองล้อเพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตาผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ให้ผู้ปฏิบัติงานมองในขณะลับเครื่องมือตัด

ฐานเครื่อง (Base)
อยู่ส่วนล่างสุดของเครื่องมีหน้าที่รองรับส่วนต่างๆ ของเครื่องทั้งหมด ทำจากเหล็กหล่อใช้ยึดติดกับพื้นหรือโต๊ะ

เครื่องเจียระไนราบ : Surface Grinder


เครื่องเจียระไนราบ
ใช้สำหรับลดขนาดงานในกระบวนกานผลิตครั้งสุดท้ายหลัง
ผ่านกระบวนการผลิตโดยการไสเพื่อขึ้นรูป หรืองานที่ผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อนโดยการชุบแข็ง เครื่องเจียระไนราบ แบ่งการทำงานได้ 2 ลักษณะ คือ

1. เครื่องเจียระไนราบเพลาหมุนล้อหินเจียระไนแนวนอน เหมาะสำหรับปฏิบัติงานเจียระไนชิ้นงานที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม

2. เครื่องเจียระไนราบเพลาหมุนล้อหินเจียระไนแนวดิ่ง เหมาะสำหรับปฏิบัติงานเจียระไนพื้นผิวงานในแนวราบ

 

สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานโลหะ
เครื่อง CNC และ Cobot (Collaborative Robot) ครบวงจร
● สามารถเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
● เวลาเปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) โทร 02-896-1818 
● ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ : https://www.facebook.com/suthong1990