เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?
2022-11-23 14:41:16

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันจะพบเครื่องจักรในทุก ๆกระบวนการผลิตและการให้บริการหลากหลายประเภท ตั้งแต่งานที่ง่ายที่สุดไปจนถึงงานที่ซับซ้อนที่สุด ซึ่งจริง ๆแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่มักจะใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทในการทำงาน เพื่อช่วยในกระบวนการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานที่ต้องการความแม่นยำและความรวดเร็วที่แรงงานมนุษย์อาจไม่สามารถทำได้ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ การผลิตวัตถุดิบ หรือการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นต้น

ประเภทของเครื่องจักรอุตสาหกรรม

เครื่องจักรอุตสาหกรรม คือหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเเล้วเเต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายจริง ๆ โดยเริ่มตั้งเเต่ ค.ศ. 1760 หรือ 200 กว่าปีก่อนได้พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำรุ่นเก่า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ขณะที่ปัจจุบันเครื่องจักรในอุตสาหกรรมจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้าในการขับเคลื่อนกลไกการทำงาน ทำให้เจ้าของบริษัทต่าง ๆพากันใช้เครื่องจักร เพราะการใช้เครื่องจักรผลิตเป็นตัวแปรสำคัญให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าออกมาได้ในจำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน แล้วเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง

เครื่องจักรสามารถแบ่งประเภทได้หลากหลาย แต่เราจะขอแนะนำ 3 ประเภทใหญ่ ๆของเครื่องจักรที่หลายคนคุ้นเคยมากที่สุดในกระบวนการผลิต ดังนี้

1.เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้า

เป็นเครื่องจักรที่ใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะแปลงไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแปลงพลังงานกลเป็นไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าที่เป็นตัวแปลงพลังงานซึ่งจะเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากระดับแรงดันหนึ่ง ไปสู่ระดับแรงดันหนึ่งโดยไม่มีการเปลี่ยนความถี่ 


โดยระบบของเครื่องจักรไฟฟ้าในปัจจุบันทำงานผ่านระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หลายอุตสาหกรรมนิยมเลือกใช้เครื่องจักรไฟฟ้า เพราะได้คำนึงถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานสีเขียว (Green Energy) เป็นกลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งอาจใช้เป็นจุดขายของธุรกิจในปัจจุบันได้อีกด้วย

2.เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฮดรอลิก

เป็นเครื่องจักรที่ทำงานโดยใช้ของเหลวคือน้ำมันไฮดรอลิก หรือเรียกว่าระบบไฮดรอลิกในการขับเคลื่อนเครื่องจักรเป็นหลัก ซึ่งเป็นระบบที่สามารถส่งแรงในการทำงานได้ดีมาก และมีความรวดเร็วในการเปลี่ยนทิศทางในการส่งกำลัง มันจึงจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องจักรกลหนัก แม้ปัจจุบันจะได้รับความนิยมน้อยกว่าเครื่องจักรแบบไฟฟ้าข้างต้น แต่ก็ต้องยอมรับว่าในบางอุตสาหกรรมยังคงใช้เครื่องจักรประเภทนี้เป็นหลักอยู่

3.หุ่นยนต์อุตสาหกรรมหรือแขนกลอุตสาหกรรม

เป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่แขนกลหรือแขนของหุ่นยนต์ ซึ่งจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามลักษณะในการใช้งาน โดยแขนของมันจะทำหน้าที่วาง ปรับ หมุน ตำแหน่งของงานต่าง ๆ มักใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการขนส่งชิ้นส่วนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือเพื่อเลียนแบบการทำงานให้เหมือนแขนของมนุษย์ โดยแขนกลอุตสาหกรรมนี้จะมีความรวดเร็วและความแม่นยำสูง

ประเภทของเครื่องจักรอุตสาหกรรมแบ่งตามประเภทการใช้งาน

 1. เครื่องจักรกลที่ใช้ยกและขนถ่ายวัสดุ
 2. เครื่องจักรกลที่ใช้ยกในงานดิน
 3. เครื่องจักรกลที่ใช้ยกในงานคอนกรีต
 4. เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานถนน
 5. เครื่องจักรกลที่ใช้กับงานฐานราก
 6. เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานขุดเจาะ
 7. เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตอาหาร
 8. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การพิมพ์
 9. เครื่องจักรกลงานอุตสาหกรรม
 10. เครื่องจักรทำเยื่อกระดาษ

และยังมีเครื่องจักรอื่น ๆอีกมากมายที่อยู่นอกเหนือตัวอย่างที่ยกมา โดยแบ่งออกเป็นลักษณะการทำงานที่หลากหลายประเภท ในประเทศไทยเองก็มีบริษัทผลิตเครื่องจักรมากมายที่มีทั้งการให้คำปรึกษา การจำหน่าย การออกแบบ การสร้าง-ผลิต การติดตั้ง รวมถึงมีโรงงานผลิตเครื่องจักรที่มีมาตรฐาน ในวงการธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เจ้าของธุรกิจหลาย ๆเจ้าต่างก็ต้องการเครื่องจักรที่มีคุณภาพดี แต่อะไรที่บ่งบอกว่านั้นเป็นเครื่องจักรที่ดีเเละเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ลักษณะของเครื่องจักรคุณภาพควรประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ

 1. ออกแบบได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มีความแม่นยำ เที่ยงตรง เเข็งเเรงทนทาน ใช้วัสดุคุณภาพ
 2. สามารถรองรับชั่วโมงในการทำงานได้เป็นเวลานาน
 3. เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ควรมีระบบป้องกันความปลอดภัย
 4. ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกระดับ
 5. จัดทำคู่มือบำรุงรักษาเครื่องจักรรวมทั้งมีการให้บริการหลังการขายและมีการรับประกันสินค้า

ประโยชน์ของการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตย่อมมีมากกว่าการใช้แรงงานมนุษย์อย่างแน่นอน ทั้งเรื่องความสามารถในการทำงานบางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ แต่เครื่องจักรกลับสามารถทำได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำได้อย่างผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ 


แต่การที่เครื่องจักรจะมีประสิทธิผลดังกล่าวได้ เครื่องจักรนั้นก็ต้องมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้น นอกจากการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของเครื่องจักรให้ตรงกับการใช้งาน คุณภาพวัสดุของเครื่องจักร อาจต้องคำนึงถึงโรงงานที่ผลิตเครื่องจักร หรือความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญของบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้น ๆประกอบด้วย เพราะนอกจากการซื้อขาย ควรต้องมีบริการหลังการขาย หรือต้องให้คำปรึกษาลูกค้าได้ตลอดการใช้งานด้วย