Drilling Machine
2022-09-27 13:25:09

เครื่องเจาะ

Drilling Machines

เครื่องเจาะสามารถทำงานได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูทั่วไป การเจาะรูเพื่อทำเกลียว และการเจาะรู ช่วยในการขึ้นรูป เป็นต้น แม้เครื่องเจาะจะมีอีกหลากหลาย แต่ในที่นี้ จะกล่าวถึงเครื่องเจาะโดยพื้นฐานที่ควรรู้

ชนิดของเครื่องเจาะ เครื่องเจาะสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

 • เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ
 • เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น
 • เครื่องเจาะแบบรัศมี

1. เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ เป็นเครื่องเจาะไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่สามารถเจาะรูขนาดเล็ก และมีโต๊ะรองรับเพื่อเพิ่มความสูงของระดับการเจาะชิ้นงาน

1.1ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจาะตั้งโต๊ะ

 • ฐานเครื่อง Base ทำด้วยเหล็กหล่อ เป็นส่วนที่รองรับน้้ำหนักทั้งหมดของเครื่องจะยึดแน่นบนโต๊ะป้องกันการสั่นสะเทือนในขณะปฏิบัติงาน
 • เสาเครื่องเจาะ Column ทำด้วยเหล็กทรงกระบอกกลวง เป็นส่วนที่ยึดติดกับฐานเครื่อง เพื่อรองรับชุดหัวเครื่องและรองรับโต๊ะงาน
 • โต๊ะงาน Table ส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็กหล่อ เป็นส่วนที่รองรับชิ้นงานที่จะมาเจาะ หรืออุปกรณ์จับยึดอื่นๆ เช่น ปากกาจับงาน เป็นต้นสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลง และหมุนไปซ้าย-ขวาได้
 • ชุดหัวเครื่อง Drilling Head อยู่บนสูงสุดของเครื่องเจาะ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
 • มอเตอร์ส่งกำลัง
 • สาพานและล้อสายพานส่งกำลัง
 • ฝาครอบ
 • หัวจับดอกสว่าน
 • แขนหมุนป้อนเจาะ
 • สวิตช์ปิดเปิด (Switch)

 

2. เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น

เป็นเครื่องเจาะใหญ่กว่าเครื่องเจาะตั้งโต๊ะ สามารถเจาะรูได้ขนาดที่ใหญ่กว่า

2.2 ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจาะตั้งพื้น

 • ฐานเครื่อง Base ทำด้วยเหล็กหล่อ เป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของเครื่องจะวางอยู่พื้นโรงงาน
 • เสาเครื่องเจาะ จะเป็นเหล็กรูปทรงกระบอกกลวง เป็นส่วนที่ยึดติดกับฐานเครื่อง เป็นส่วนที่รองรับชุดหัวเครื่องและรองรับโต๊ะงาน
 • โต๊ะงาน ตั้งยึดติดกับเสาอยู่ระหว่างกลางของฐานและหัวเครื่อง ทำหน้าที่รองรับชิ้นงานที่จะเจาะ หรือรองรับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน เช่นปากกา เป็นต้น
 • ชุดหัวเครื่อง เป็นส่วนที่ตั้งอยู่บนสุดของเครื่องเจาะ ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้
 • มอเตอร์ส่งกำลัง
 • ระบบส่งกำลัง ประกอบด้วย เฟือง สายพาน และคันโยกบังคับความเร็ว
 • ฝาครอบ
 • แกนเพลา
 • แขนหมุนป้อนเจาะ
 • แกนตั้งระยะป้อนเจาะ
 • สวิตช์เปิด-ปิด

 

3. เครื่องเจาะแบบรัศมี Radial Drilling

เป็นเครื่องเจาะขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม มีระบบการเจาะที่ละเอียด สามารถหาตำแหน่งเจาะได้สะดวก เคลื่อนเพลาแกนเจาะที่มีหัว จับดอกสว่านและดอกสว่านไปยังตำแหน่งเจาะได้เลย โดยการเคลื่อนไปตามแขนรัศมี สามารเลื่อนขึ้นลงตามเสาเครื่อง การเคลื่อนที่จะ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เหมาะสำหรับการเจาะรูจำนวนมาก

3.3 ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจาะแบบรัศมี

 • ฐานเครื่อง
 • เสาเครื่อง
 • แขนรัศมี
 • ชุดหัวเครื่อง
 • แกนเพลา
 • โต๊ะงาน
 • มอเตอร์
 • สวิตช์เปิด-ปิด

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะ

ดอกสว่าน

ดอกสว่าน เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้เจาะรูบนชิ้นงานให้ได้ขนาดตามความต้องการ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

 • ดอกสว่านก้านตรง เป็นสว่านที่มีขนาดเหล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ½ นิ้ว หรือ 12.7 มม. เวลาใช้งานจะต้องจับด้วยหัวจับดอกส่วน

 • ดอกสว่านก้านเรียว เป็นสว่านที่มีขนาดใหญ่ จะมีขนาดมากกว่า ½ นิ้วหรือ 12.7 มม. ขึ้นไป ตรงก้านเรียวเป็นเรียวมาตรฐานมอส เวลาใช้งานจะ สวมเข้ากับรูเรียวของเครื่องเจาะ

อุปกรณ์จับยึดที่ใช้กับเครื่องเจาะ

 • ปากกาจับงาน
 • หัวจับดอกสว่าน
 • ปลอกเรียว
 • ปลอกเรียวลดระดับ
 • เหล็กถอดดอกสว่าน

ขั้นตอนการทำงานเครื่องเจาะ

 • ศึกษาวิธีการใช้เครื่องเจาะให้เข้าใจ
 • นำชิ้นงานมาร่างแบบให้ได้ที่ถูกต้อง
 • นำชิ้นงานนำจับยึดบนเครื่องเจาะให้แน่น
 • นำดอกสว่านที่ต้องเจาะจับยึดบนเครื่องเจาะ
 • ปรับระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับปลายดอกสว่านให้เหมาะสมพร้อมปรับตำแหน่งที่จะเจาะให้ตรงตำแหน่ง
 • ปรับความเร็วรอบให้ถูกต้อง
 • ทำการป้อนเจาะงานตามความลึกที่ต้องการเจาะ

การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ

 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เสมอ
 • ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ก่อนใช้งานต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นในส่วนที่เคลื่อนที่
 • ควรมีแผนการบำรุงรักษาเป็นระยะตามระยะเวลาที่กำหนด
 • หลังเลิกใช้งานทำความสะอาดและชโลมด้วยน้ำมัน

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ

 • ตรวจดูความพร้อมของเครื่องเจาะก่อนใช้เสมอ
 • จับยึดชิ้นงานให้แน่น และถูกวิธี
 • ศึกษาขั้นตอน วิธีการใช้เครื่อง และการทำงานให้ถูกต้อง
 • แต่งกายให้รัดกุมถูกต้องตามกฎความปลอดภัย
 • สวมแว่นตาป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา