The importance of lathes in the factory
2023-08-10 14:36:16

ความสำคัญของเครื่องกลึงในโรงงาน

เครื่องกลึงโลหะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการการผลิตและการกลึงโลหะเพื่อสร้างชิ้นงานโลหะที่ต้องการรูปร่างหรือขนาดเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ และพลาสติก ซึ่งมีประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมโลหะการผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรมการขนส่ง, และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ด้วยเหตุนี้ เราจะมาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องกลึงได้ดังนี้:

 • ประวัติความเป็นมาของเครื่องกลึงโลหะ : เครื่องกลึงเกิดขึ้นยุคอุตสาหกรรม ในปี 1800 โรงงานอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มใช้เครื่องกลึงสำหรับการผลิตในมาตรฐานใหม่ ๆ การพัฒนาเครื่องกลึง CNC เกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 1940 เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องกลึง CNC (Computer Numerical Control) ได้ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสในการผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อน และซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักการทำงานของเครื่องกลึงโลหะ:

  - หน่วยขับเคลื่อน: ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ที่ให้พลังงานในการเคลื่อนไหวของเครื่องกลึง โดยส่วนนี้สามารถทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไอน้ำ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องกลึง

  - พวงมาลัยหรือเพลา (Headstock): ส่วนที่ทำหน้าที่ในการเก็บเครื่องมือสำหรับกลึง เพลาสามารถหมุนเพื่อกลึงวัสดุโลหะ

  - กระบอกสกีน (Tailstock): ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรัดตัวอย่างของวัสดุในเครื่องกลึง และช่วยให้เครื่องกลึงสามารถกลึงชิ้นงานที่ยาวขึ้นได้

  - โต๊ะกลึง (Toolpost): ส่วนที่เกิดการกลึงโลหะจากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นมีดกลึง (cutting tool) หรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามความต้องการ

 • ประเภทของเครื่องกลึงโลหะ:

  - Manual Lathe

  - Engine Lathe

  - Computer Numerical Control Lathe

  - Turret Lathe

  - Swiss Lathe

 • ความปลอดภัย:

  - ตรวจสอบเครื่องกลึง: ก่อนการใช้งานเครื่องกลึง ควรตรวจสอบสภาพของเครื่องกลึงทุกครั้ง เช่น สภาพของพวงมาลัยและกระบอกสกีน การเคลื่อนไหวของส่วนประกอบ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องกลึงพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพ

  - การใส่เครื่องมือกลึง: ใส่เครื่องมือกลึงให้สนิทและมั่นใจว่าถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง และเสียบรัดไว้อย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันการหลุดหรือไหล่ออกของเครื่องมือระหว่างการกลึง

  - การใส่งาน (Workpiece): ต้องเก็บและควบคุมงานให้แน่นหนาและติดตั้งให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการถูกปล่อยหรือขับออกเมื่อกลึง

  - การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน: ช่างกลึงควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกกันกระแทก, แว่นกันแดด, เสื้อคลุม และถุงมือ เพื่อป้องกันอันตรายจากวัสดุที่กระเด็นออกมาระหว่างการกลึง

 • การบำรุงรักษา:

  - การทำความสะอาด: เครื่องกลึงควรถูกทำความสะอาดและขัดแต่งเป็นประจำ เพื่อล้างออกคราบอากาศ สิ่งสกปรก และคราบที่สะสมในการใช้งาน

  - การเช็ดน้ำมัน: ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้องในการบำรุงรักษาต่อเครื่องกลึง ซึ่งช่วยลดการเกิดการแตกหรือสึกหรอของเครื่องและส่วนประกอบ

  - การตรวจสอบเครื่องมือกลึง: ตรวจสอบเครื่องมือกลึงอย่างเป็นประจำ และแทนที่เครื่องมือที่ใช้งานไม่ได้และสึกหมดอายุการใช้งาน

  - การตรวจสอบสภาพพื้นผิว: ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเครื่องกลึงและรัดควบคู่ให้แน่นหนา

  - ตรวจสอบระบบควบคุม: ตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานของเครื่องกลึงและการปรับปรุงให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง


ความสำคัญของเครื่องกลึงในโรงงาน

เครื่องกลึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในโรงงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้:

 • การผลิตและการรูปร่างงาน: เครื่องกลึงช่วยให้การผลิตสินค้าและชิ้นงานที่ต้องการรูปร่างหรือขนาดเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกลึงโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ ให้เป็นรูปที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ความหลากหลายในการผลิต: เครื่องกลึงมีความสามารถในการทำงานกับวัสดุหลากหลายชนิด เช่น โลหะ, ไม้, พลาสติก ซึ่งช่วยให้โรงงานสามารถผลิตชิ้นงานที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต: การใช้เครื่องกลึงในกระบวนการผลิตช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิต เนื่องจากสามารถรับรู้รูปทรงและขนาดที่ต้องการของชิ้นงานได้เร็วและง่าย
 • ความแม่นยำในการผลิต: เครื่องกลึงทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูงได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมที่ต้องการความพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมโลหะ เฟอร์นิเจอร์, การผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร, อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
 • นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์: การใช้เครื่องกลึงในกระบวนการการผลิตช่วยเสริมสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความสามารถใหม่ๆ หรือรูปทรงที่ไม่เคยมีมาก่อน
 • ลดการสูญเสียของวัสดุ: เครื่องกลึงช่วยลดการสูญเสียของวัสดุในกระบวนการผลิตเนื่องจากสามารถกลึงวัสดุให้เป็นรูปร่างที่ต้องการเสมอ และนำไปใช้ประโยชน์ให้ครบถ้วน
 • ควบคุมคุณภาพ: เครื่องกลึงสามารถช่วยให้การผลิตมีความแม่นยำและมีคุณภาพสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและตอบสนองความต้องการของตลาด
 • การเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน: การลงทุนในเครื่องกลึงสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนและส่งเสริมให้โรงงานเติบโตและเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ