เครื่องกลึงขนาดเล็กและเครื่องขนาดใหญ่
2023-10-13 08:47:19

เครื่องกลึงขนาดเล็กและเครื่องขนาดใหญ่ "ความแตกต่างและคุณสมบัติแบบไหนเหมาะกับงานของคุณ"

พื้นฐานแล้วเราควรที่จะรู้เรื่องเครื่องกลึงเบื้องต้นก่อนในบทความนี้เราจะมุ่งไปที่เครื่องกลึง CNC หรือ CNC Lathe Machine โดยเครื่องกลึงระบบนี้อย่างที่เรารู้กันว่า CNC คือการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เพื่อสร้างชิ้นงานตามที่เราต้องการ โดยเหมาะสำหรับงานที่มีความละเอียดและซับซ้อนสูง โดยส่วนประกอบหลักของเครื่องกลึง CNC จะประกอบดังนี้

 • ชุดการทำงาน (controller)มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมด
 • ระบบกลไกในการเคลื่อนที่ (Drive Machines)มีหน้าที่ขับเคลื่อนแกนต่างๆ ภายในเครื่องกลึง
 • ตัวเครื่อง(Machine Body)ส่วนประกอบโครงสร้างที่รวมได้ทั้งภายใน และโครงสร้างภายในเครื่องกลึงทั้งหมด

โดยการทำงานหลักของเครื่อง CNC จะถูกควบคุมด้วยการสร้างระบบ G-code โดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ จากนั้นโปรแกรมจะถูกป้อนเข้าเครื่องกลึง CNC ผ่านเครื่องป้อนข้อมูล โดนจากนั้นเครื่องจักรจริงทำงานตามระบบที่ถูกป้อนเข้าโปรแกรม ทำให้เครื่องผลิตชิ้นงานได้ตามที่เราต้องการ

ข้อดีของเครื่องกลึง CNC

 • ทำงานได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
 • มีประสิทธิภาพในการงานที่มีความละเอียดสูง
 • สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ทำให้ผลิตงานได้มากขึ้น
 • เครื่องแบบระบบ CNC เหมาะกับการทำงานที่มีจำนวนมากๆ

ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกล, อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ตัวอย่างงานที่นิยมใช้เครื่องระบบ CNC ได้แก่

 • การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ชิ้นส่วนเกียร์ ชิ้นส่วนเฟือง ชิ้นส่วนก้านสูบ เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนชิป ชิ้นส่วนแผงวงจร ชิ้นส่วนตัวเก็บประจุ เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นส่วนเครื่องประดับ เช่น แหวน กำไล สร้อยคอ เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นงานศิลปะ เช่น ประติมากรรม รูปปั้น เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลโดยรวมของเครื่องกลึง CNC ที่เราควรรู้เบื้องต้น และเครื่องกลึง CNC สามารถแบ่งย่อยออกมาเป็นทั้งเครื่องกลึงขนาดเล็ก และเครื่องกลึงขนาดใหญ่ งานของคุณเหมาะกับเครื่องกลึงบแบบไหนสามาถดูได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

 

 

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องกลึงขนาดเล็กและเครื่องกลึงขนาดใหญ่

เครื่องกลึงขนาดเล็ก

 • ขนาดเล็ก กะทัดรัด
 • ราคาถูกกว่า
 • ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะการกลึงระดับสูง
 • เหมาะสำหรับงานขนาดเล็กและงานผลิตจำนวนมาก

เครื่องกลึงขนาดใหญ่

 • ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก
 • ราคาแพงกว่า
 • ใช้งานยาก ต้องใช้ทักษะการกลึงระดับสูง
 • เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่และงานผลิตจำนวนมาก

เครื่องกลึงขนาดเล็กเหมาะกับงานประเภทใด

เครื่องกลึงขนาดเล็กเหมาะกับงานที่ไม่ใหญ่ มีขนาดเล็กเป็นงานที่เครื่องกลึงขนาดใหญ่ไม่สามารถจับชิ้นงานได้ โดยต้องคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติม เช่น การกัด การเจาะ โดยเครื่องกลึงขนาดเล็กเหมาะกับงานหลายประเภท อย่างเช่น

 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • ชิ้นส่วนเครื่องประดับ
 • ชิ้นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
 • ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท

เครื่องกลึงขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานประเภทต่อไปนี้

 • งานผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนโครงสร้างอาคาร
 • งานผลิตชิ้นงานจำนวนมาก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนโครงสร้างอาคาร
 • งานผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีรูปร่างขนาดใหญ่หรือมีร่องลึก

ตัวอย่างงานที่ใช้กับเครื่องกลึงขนาดเล็ก

 • การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนเกียร์ ชิ้นส่วนเฟือง ชิ้นส่วนก้านสูบ เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนชิป ชิ้นส่วนแผงวงจร ชิ้นส่วนตัวเก็บประจุ เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นส่วนเครื่องประดับ เช่น แหวน กำไล สร้อยคอ เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นงานศิลปะ เช่น ประติมากรรม รูปปั้น เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น
 • เครื่องกลึง CNC ขนาดเล็กสามารถทำงานได้กับวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ พลาสติก ไม้ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือตัดที่ใช้

ตัวอย่างงานที่ใช้กับเครื่องกลึงขนาดใหญ่

 • การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนเกียร์ ชิ้นส่วนเพลา เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างอาคาร เช่น ชิ้นส่วนเสา ชิ้นส่วนคาน ชิ้นส่วนสะพาน เป็นต้น
 • การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีความซับซ้อน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีรูปร่างขนาดใหญ่หรือมีร่องลึก เป็นต้น

การเลือกเครื่องกลึงขนาดเล็กให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ควรพิจารณาดังนี้

 • ขนาดของชิ้นงาน โดยเครื่องกลึงจะมีหัวจับชิ้นงานที่มีขนาดความยาวของหัวจับไม่เท่ากัน
 • วัสดุที่ใช้งาน โดยเครื่องกลึงถูกแบ่งออกมาสำหรับใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่นเครื่องกลึงโลหะ เครื่องกลึงไม้ เป็นต้น
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน เครื่องกลึง CNC บางรุ่นมีฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติม เช่นการกัด การเจาะชิ้นงาน

การเลือกเครื่องกลึงขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับงานนั้น ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • ขนาดของชิ้นงาน เครื่องกลึงขนาดใหญ่จะมีขนาดและน้ำหนักมาก ไม่สามารถกลึงชิ้นงานขนาดเล็กได้
 • วัสดุที่ใช้ เครื่องกลึงขนาดใหญ่บางรุ่นออกแบบมาเพื่อทำงานกับวัสดุบางชนิดโดยเฉพาะ
 • ฟังก์ชันการใช้งาน เครื่องกลึงขนาดใหญ่บางรุ่นมีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติม เช่น ฟังก์ชันการกัด ฟังก์ชันการเจาะ เป็นต้น

โดยสรุป การเลือกเครื่องกลึงให้เหมาะสมกับงานนั้น ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • ขนาดของชิ้นงาน
 • วัสดุที่ใช้
 • ฟังก์ชันการใช้งาน
 • งบประมาณ

หากงานที่ต้องการทำมีขนาดเล็ก ผลิตจำนวนมาก และต้องการความแม่นยำสูง เครื่องกลึงขนาดเล็กจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า หากงานที่ต้องการทำมีขนาดใหญ่ ผลิตจำนวนมาก และต้องการกำลังการผลิตสูง เครื่องกลึงขนาดใหญ่จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า