การใช้งานเครื่องตัดเลเซอร์โลหะในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
2023-12-04 15:29:24

การใช้งานเครื่องตัดเลเซอร์โลหะในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อย่างแรกที่เราต้องคำนึงถึงคือหลักการทำงานเบื้องต้นของการใช้เครื่องตัดโลหะ

เครื่องตัดเลเซอร์โลหะคือเครื่องจักรที่ใช้พลังงานความร้ิอนจากลำแสงในการตัดโลหะ ลำแสงที่ถูกตั้งค่าให้โฟกัสที่วัสดุ ทำให้พื้นผิวในส่วนที่ถูกลำแสงยิงให่้้เกิดการหลอมละลาย และระเหยกลายเป็นไอส่งผลให้เกิดเป็นรอยการตัดตามขนาดและรูปร่างที่ต้ิองการ

 

ในรูปแบบการตัดเลเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันที่เห็นโดยทั่วไปคือ การตัดไฟเบอร์เลเซอร์ คือการอาศัยพลังงานแสงจากดเส้ยใยการนำแสงในการตัดโลหะ

คุณสมบบัติหลักๆ ของเครื่องตัดเลเซอร์มีดังนี้

  • เป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูง สามารถตัดโลหะตามรูปร่างและขนาดที่ต้องการได้
  • มีประสิทธิภาพสูง สามารถตัดงานได้รวดเร็วและประหยัดเวลาในการทำงาน
  • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดควันหรือฝุ่นละออง

การเลือกใช้เครื่องตัดเลเซอร์โลหะในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  • การตัดโลหะสำหรับโครงสร้างอาคาร เครื่องตัดเลเซอร์โลหะถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้างสำหรับการตัดโลหะสำหรับโครงสร้างอาคาร เช่น โครงหลังคา โครงเสา คาน แผ่นเหล็ก ฯลฯ เครื่องตัดเลเซอร์โลหะสามารถตัดโลหะที่มีความหนาได้หลากหลายตั้งแต่ 0.1 ถึง 50 มิลลิเมตร ด้วยความแม่นยำสูง ส่งผลให้โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงและแข็งแรง
  • การตัดโลหะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตัดเลเซอร์โลหะยังถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำหรับตัดโลหะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ราวบันได ฯลฯ เครื่องตัดเลเซอร์โลหะสามารถตัดโลหะให้มีรูปร่างและขนาดที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์มีดีไซน์สวยงามและทันสมัย
  • การตัดโลหะสำหรับงานตกแต่ง เครื่องตัดเลเซอร์โลหะยังถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมงานตกแต่งสำหรับตัดโลหะสำหรับงานตกแต่ง เช่น รั้ว ประตู หน้าต่าง ราวบันได ฯลฯ เครื่องตัดเลเซอร์โลหะสามารถตัดโลหะให้มีลวดลายที่สวยงามและโดดเด่น ส่งผลให้งานตกแต่งมีความหรูหราและสวยงามยิ่งขึ้น

 

ข้อดีของการใช้เครื่องตัดเลเซอร์โลหะในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีดังนี้

  • มีความแม่นยำสูง สามารถตัดโลหะให้มีรูปร่างและขนาดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
  • มีประสิทธิภาพสูง สามารถตัดโลหะได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา
  • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดควันหรือฝุ่นละออง

โดยสรุปแล้ว เครื่องตัดเลเซอร์โลหะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างมาก ช่วยให้สามารถตัดโลหะได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม