Drilling and Tapping Machine
2024-01-13 15:33:15

เครื่องเจาะต๊าป เครื่องจักรโลหะ คู่โรงงาน

ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรโลหะ เครื่องเจาะต๊าป (Drilling Tapping Machine) ถือเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญในอุตสากรรมการผลิตเป็นอย่างมาก แล้วยิ่งในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนโลหะยิ่งแล้ว เรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่สำคัญและต้องมีติดโรงงาน ทุกโรงงานเลยก็ว่าได้ เป็นเครื่องพื้นฐานที่ช่างสามารถใช้งานได้ง่าย และช่างสามารถเรียนรู้ได้ไว โดยเครื่องประเภทนี้มีหลากหลายขนาดตามความต้องการของผู้ใช้งาน


โดยเครื่องเจาะต๊าป จะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับเจาะรูหรือต๊าปเกลียวสำหรับยึดน็อต สกรูในขนาดที่ผุ้ใช้งานต้องการ สามารถกำหนดได้หลากหลายขนาด โดยเครื่องเตาะต๊าปมีทั้งที่เป็นแมนนวล หรือเครื่อง CNC Machine Center ให้เราได้เลือกใช้ตามความถนัดและตามความเหมาะสมของงาน

 

ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจะมีหลักๆ ดังนี้

  • ฐานเครื่อง (Base) เป็นส่วนหลักของเครื่องจักรที่จะสามารถยึดจับส่วนประกอบต่างๆของเครื่องเข้าด้วยกัน
  • เสาเครื่อง (Column)เป็นเสาที่ใช้ยึดเชื่อมระหว่างฐานกับชุดหัวเครื่อง
  • ชุดหัวเครื่อง (Headstock)ส่วนชุดหัวเครื่องเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากในการทำงาน มีหน้าที่จัดยึกดอกสว่านหรือดอกต๊าปของเครื่องจักร
  • แกนเพลา (Spindle)ส่วนประกอบที่ทำน้าที่หมุนดอกสว่าน ดอกต๊าป โดยจะเป็นส่วนที่มีความเร็วสูงสุดภายในตัวเครื่อง
  • โต๊ะงาน (Worktable)เป็นส่วนประกอบที่ทำหน้าที่รองรับชิ้นงาน โดยทั่วไปแล้วโต๊ะงานของเครื่องเจาะต๊าป CNC จะมีระบบปรับระดับความสูงและองศาเพื่อรองรับชิ้นงานที่มีรูปทรงต่างๆ
  • ระบบควบคุม (Control system)เป็นส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องเจาะต๊าป CNC โดยทั่วไปแล้วระบบควบคุมของเครื่องเจาะต๊าป CNC จะเป็นระบบ CNC

นอกจากส่วนประกอบหลักๆ เหล่านี้แล้ว เครื่องเจาะต๊าป CNC ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการทำงานเฉพาะด้าน เช่น

  • ระบบจับยึดชิ้นงาน (Workholding system)เป็นส่วนประกอบที่ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
  • ระบบหล่อเย็น (Cooling system)เป็นส่วนประกอบที่ใช้สำหรับหล่อเย็นดอกสว่านหรือดอกต๊าปขณะตัด
  • ระบบดูดฝุ่น (Dust collection system)เป็นส่วนประกอบที่ใช้สำหรับดูดฝุ่นที่เกิดขึ้นขณะตัด

 

การเลือกเครื่องเจาะต๊าป CNC ที่เป็นประโยนช์มากในการผลิต ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของชิ้นงานที่ต้องการทำงาน ขนาดของชิ้นงาน วัสดุของชิ้นงาน ความเร็วรอบที่ต้องการ ความแม่นยำที่ต้องการ เป็นต้น