เครื่องเจียรราบ (Surface Grinder)
2024-03-01 16:20:21

เครื่องเจียรราบ (Surface Grinder)

เครื่องเจียรราบเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับการเจียระไนพื้นผิวโลหะให้เรียบเนียนและได้ขนาดที่ต้องการ มักใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ

การเปรียบเทียบการใช้แม่เหล็กบนแท่นเจียรแม่เหล็กบนแท่นเจียร หมายถึง แม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดตั้งบนแท่นเจียร มีไว้สำหรับยึดชิ้นงานโลหะให้แน่น ไม่ขยับเขยื้อน

 


ประเภทของเครื่องเจียรราบ

 • เครื่องเจียรราบแบบโต๊ะงานเคลื่อนที่:โต๊ะงานจะเคลื่อนที่ไปมาใต้ล้อเจียร
 • เครื่องเจียรราบแบบอัตโนมัติ: ควบคุมการทำงานด้วยระบบ CNC
 • เครื่องเจียรราบแบบหัวเจียรเคลื่อนที่: หัวเจียรจะเคลื่อนที่ไปมาบนโต๊ะงาน

 

การทำงานของเครื่องเจียรราบ

 • การเตรียมการ

  -ยึดชิ้นงานบนโต๊ะงานอย่างแน่นหนา โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า แท่นจับชิ้นงาน หรือคีม

  -เลือกใช้ล้อเจียรที่เหมาะสมกับวัสดุและงาน

  -ปรับความเร็วของล้อเจียรและความลึกของการเจียร

  -ตรวจสอบระบบหล่อเย็นว่าทำงานปกติ

 • การเจียร

  -เคลื่อนที่โต๊ะงานไปมาใต้ล้อเจียร ช้าๆ สม่ำเสมอ

  -รักษาแรงกดให้เหมาะสม ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป

  -น้ำหล่อเย็นจะไหลไปยังล้อเจียรและชิ้นงานเพื่อลดความร้อน

 • การตรวจสอบ

  -ตรวจสอบความเรียบเนียนของผิวชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด

  -ตรวจสอบขนาดของชิ้นงานให้ได้ตามต้องการ

   


 

ส่วนประกอบหลักของเครื่องเจียรราบ

ฐานเครื่อง:รองรับส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด

โต๊ะงาน:รองรับชิ้นงาน เคลื่อนที่ได้แนวนอนและแนวตั้ง

หัวเจียร:ประกอบด้วยมอเตอร์ ล้อเจียร ฝาครอบ และระบบปรับแต่ง

ล้อเจียร:ทำจากวัสดุขัดถู เช่น คอรันดัม เพชรสังเคราะห์

แท่นรองรับงาน:รองรับชิ้นงานขณะเจียร

ระบบหล่อเย็น:จ่ายน้ำหล่อเย็นไปยังล้อเจียรและชิ้นงาน

อุปกรณ์ควบคุม:ควบคุมการทำงานของเครื่อง

ระบบความปลอดภัย:ป้องกันผู้ใช้งานจากอันตราย

 


วิธีทำให้เครื่องเจียรจับงานได้แน่น

 • เลือกใช้แท่นเจียรที่มีขนาดและกำลังไฟฟ้าเหมาะสม

  -แท่นเจียรควรมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับชิ้นงาน

  -กำลังไฟฟ้าของแท่นเจียรควรเพียงพอต่อการใช้งาน

 • เลือกใช้ล้อเจียรที่เหมาะสม

  -ล้อเจียรมีหลายประเภท เลือกใช้ให้เหมาะกับวัสดุและงาน

  -ขนาดของล้อเจียรควรเหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน

 • ยึดชิ้นงานให้แน่น

  -ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าบนแท่นเจียร (ถ้ามี)

  -ใช้แท่นจับชิ้นงาน

  -ใช้คีมจับชิ้นงาน

 • ปรับความเร็วของล้อเจียรให้เหมาะสม

  -ความเร็วที่มากเกินไปอาจทำให้ชิ้นงานหลุดกระเด็น

  -ความเร็วที่ช้าเกินไปอาจทำให้การเจียรไม่มีประสิทธิภาพ

 • ตรวจสอบสภาพของเครื่องเจียร

  -ตรวจสอบว่าล้อเจียรอยู่ในสภาพดี ไม่บิ่นหรือแตก

  -ตรวจสอบว่าสายไฟและปลั๊กไฟอยู่ในสภาพดี

 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

  -สวมแว่นตา

  -สวมถุงมือ

  -สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด