เครื่อง CNC แบบ Gang type กับแบบ Turning center ต่างกันอย่างไร
2024-04-25 13:52:31

เครื่อง CNC แบบ Gang type กับแบบ Turning center ต่างกันอย่างไร

เครื่อง CNC แบบ Gang type และ Turning center ต่างเป็นเครื่องกลึง CNC ที่ใช้สำหรับงานกลึงชิ้นงานทรงกลม แต่มีความแตกต่างกันดังนี้

 1. แกนการทำงาน:
  • Gang type: มีแกนหลัก (spindle) เพียงแกนเดียว ทำงานคล้ายเครื่องกลึงทั่วไป เหมาะสำหรับงานกลึงเรียบง่ายที่มีแกนเดียว
  • Turning center: มีแกนหลัก (spindle) หลัก 1 แกน และแกนรอง (sub-spindle) เพิ่มเติม ทำงานพร้อมกันได้ เหมาะสำหรับงานกลึงที่ซับซ้อน ต้องการกลึงหลายแกนพร้อมกัน
 2. เครื่องมือ:
  • Gang type: ติดตั้งเครื่องมือบนป้อมปืน (turret)
  • Turning center: ติดตั้งเครื่องมือบนป้อมปืน (turret) และบนแกนรอง (sub-spindle)
 3. ความสามารถ: 
  • Gang type: ทำงานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานกลึงเรียบง่าย เช่น กลึงเกลียว กลึงร่อง กลึงเรียบ
  • Turning center: ทำงานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานกลึงที่ซับซ้อน เช่น กลึงชิ้นงานที่มีหลายแกน กลึงงานที่มีรูใน 
 4. ประสิทธิภาพ:
  • Gang type: เหมาะสำหรับงานผลิตจำนวนน้อย
  • Turning center: เหมาะสำหรับงานผลิตจำนวนมาก ประสิทธิภาพการผลิตสูง

 

สรุป: 

 • Gang type: เหมาะสำหรับงานกลึงเรียบง่าย ต้องการความยืดหยุ่นสูง ราคาถูก
 • Turning center: เหมาะสำหรับงานกลึงที่ซับซ้อน ต้องการความแม่นยำสูง ประสิทธิภาพการผลิตสูง ราคาแพง