What is CAD CAM CNC ?
2022-09-27 09:48:41

CAD CAM CNC คืออะไร

        การผลิตในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าอดีตมากมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมาขึ้นตามไปด้วย การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้กระบวนการผลิตนั้นมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อให้การผลิตนั้นมีความแม่นยำ เที่ยงตรง สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ สามารถทำงานซ้ำๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ในการผลิตทั้งในลักษณะการผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass Production) และการผลิตตามแบบตามสั่ง (Make to Order Production)

ในอุตสาหกรรมการผลิต เราจึงจะได้ยินคำว่า CNC CAD และ CAM อยู่บ่อยครั้ง โดยคำทั้งสามคำนี้คืออะไร? มีความเกี่ยงข้องกันอย่างไร? จะข้อสรุปโดยคร่าวๆ ดังนี้

 

  • CAD ย่อมาจาก Computer Aided Design หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ การคำนวณและจำลองทางด้านเรขาคณิต เพื่อให้ได้รูปจำลอง รูปวาด รูปแบบงาน ของชิ้นส่วน พาร์ท ที่ออกแบบไว้ โดยจะมีซอฟท์แวร์ทางด้านวิศวกรรม (CAD Software) เข้ามารองรับการทำงานในส่วนนี้ โดยมีขอบเขตงานโดยสังเขป คือ

    พัฒนาแบบจำลองชิ้นส่วนจากแบบที่ได้รับ เพื่อประเมินและแก้ไขข้อมูลของชิ้นส่วนที่ออกแบบ เพื่อให้ยอมรับได้ในการผลิต
    เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตได้ สิ่งนี้อาจรวมถึงการเพิ่มมุมสอบ (Draft angle) หรือพัฒนาแบบจำลองของชิ้นส่วนที่แตกต่างกันออกไปสำหรับขั้นตอนที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน
    ออกแบบอุปกรณ์จับยึดทางอุตสาหกรรม (Jig Fixture) ออกแบบโพรงแม่พิมพ์ (Model cavity) ออกแบบฐานแม่พิมพ์ (Mold base) 

 

  • CAM ย่อมาจาก Computer Aided Manufacturing หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิต โดยการใช้ข้อมูลจาก CAD มาสร้างจีโค๊ด (G-Code) ซึ่งค่า G-Code จะเป็นค่าควบคุมที่นำไปป้อนเข้าเครื่องจักรเพื่อดำเนินการผลิตชิ้นงาน ซึ่งค่า G-Code จะเป็นตัวกำหนดขนาดชิ้นงาน ตำแหน่งอ้างอิงชิ้นงานในแต่ละส่วน โดยอ้างอิงจาก CAD สามารถจำลองรูปแบบการผลิตจริงก่อนทำงาน กำหนดการใช้เครื่องมือตัดหรือมีดตัดในการผลิต ขั้นตอนและลำดับการใช้เครื่องมือตัดในการผลิต ยิ่งความสามารถของ CAM Software ที่มากขึ้น ก็สามารถคำนวณและสร้างรูปแบบการผลิตที่ซับซ้อนได้มากขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่างเช่นการกัดงาน 5 แกน เป็นต้น

 

  • CNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control หมายถึง การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล ในที่นี้ของกล่าวถึงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (เครื่องจักรซีเอ็นซี) ได้แก่ เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe Machine) เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine) เครื่องกัดด้วยลวดไฟฟ้า (CNC Wire Cut Machine) เป็นต้น ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้จะใช้ในงานกลึง งานกัด งาน wire cut งานผลิตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ซึ่งจะเป็นการผลิตตาม CAD เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งข้อดีของซีเอ็นซี คือความคงเส้นคงวาและความถูกต้องแม่นยำของชิ้นงาน หมายความว่า เมื่อโปรแกรมทำงานถูกกำหนดมาอย่างถูกต้องแล้ว การผลิตชิ้นส่วน 2 ชิ้น หรือ 10,000 ชิ้นให้เหมือนกัน 100% นั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเมื่อนำชิ้นงานนั้นๆ ไปผ่านกรรมวิธีชุบผิวที่เหมาะสม เช่น การชุบ EN หรือชุบนิเกิล ก็จะได้ชิ้นงานที่สวยงามเหมือนกันหมดทุกชิ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้งานได้ เช่น ขาฉิ่งสแตนเลส ขาปรับระดับเครื่องจักร ที่ขึ้นรูปจากงาน CNC เป็นต้น

 

 

สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานโลหะ
เครื่อง CNC และ Cobot (Collaborative Robot) ครบวงจร
● สามารถเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
● เวลาเปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) โทร 02-896-1818 
● ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ : https://www.facebook.com/suthong1990