การตัดงานด้วย เครื่องตัดเลเซอร์
2023-01-24 13:23:38

การตัดงานด้วยการใช้
เครื่องตัดเลเซอร์ : Laser Cutting Machine

เมื่อเปรียบเทียบวิธีการตัดด้วยเครื่องจักรแบบเดิม ๆ หรือวิธีการตัดด้วยความร้อนอื่น ๆ อย่างเช่น พลาสมา หรือการตัดเปลวไฟแล้ว พบว่าการตัดด้วย 

เครื่องเลเซอร์ สามารถทำได้รวดเร็วกว่า ละเอียดกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานได้มากขึ้น ช่วยลดการใช้แรงงานคน และลดต้นทุนการผลิต จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมในปัจจุบันโรงงานผลิตต่าง ๆ ถึงนิยมใช้การตัดด้วยเลเซอร์อย่างมาก

 

  

 

การตัดด้วย เครื่องเลเซอร์ คือ

กระบวนการตัดด้วยความร้อนลำแสงจาก เครื่องตัดเลเซอร์ ซึ่งเป็นแสงที่มีช่วงความถี่คลื่นแคบมีความเข้มและพลังงานสูงผ่านไปบนวัสดุ ทำให้บริเวณจุดที่รับลำแสงหลอมละลาย โดยเมื่อเคลื่อนแนวลำแสงนี้ก็จะทำให้สามารถตัดชิ้นวัสดุได้ เครื่องตัดเลเซอร์มีทั้งแบบตัดด้วยมือ และแบบติดตั้งกับระบบ CNC ซึ่งควบคุมการตัดด้วยคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องตัดเลเซอร์นั้นมีแสงเลเซอร์ด้วยกันสองแบบ ได้แก่ เลเซอร์ไฟเบอร์ และเลเซอร์ CO2

การตัดด้วยเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีสำหรับการตัดวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ชิ้นงานที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว สามารถตัดวัสดุทั่วไปที่มีขนาดไม่หนามาก และสามารถตัดวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ การตัดโดยใช้เครื่องตัดเลเซอร์ให้ความแม่นยำที่สูงมาก สามารถตัดวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ โดยรอยไหม้ที่เกิดจากความร้อนจากการตัดจะมีขนาดเล็ก ทำให้นิยมนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย

ประโยชน์ของการตัดด้วย เครื่องตัดเลเซอร์

นอกจากจะมีความแม่นยำที่สูงมาก ยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้ในการผลิตชิ้นงานจากวัตถุดิบที่เป็นแผ่น ท่อ หรือรูปทรงต่าง ๆได้ และยังสามารถตัดได้ในหลากหลายวัสดุ เช่น ตัดโลหะด้วยเลเซอร์ (เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง ซิงค์ ฯลฯ)

หลักการทำงานของระบบการตัดด้วยเลเซอร์

สำหรับการทำงานของระบบการตัดวัตถุด้วยเลเซอร์นั้นจะประกอบด้วยสองส่วนด้วยกัน คือ

 • มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ ที่จะทำหน้าที่ในการผลิตแสงเลเซอร์ ซึ่งก็มีพลังงานสูง มีช่วงความถี่คลื่นแคบและมีความเข้ม ทำให้แสงเลเซอร์มีประสิทธิภาพในการตัดวัตถุอย่างรวดเร็วและเม่นยำสุดๆ โดยแสงเลเซอร์นี้ก็จะถูกส่งไปที่หัวตัดต่อไป
 • หัวตัด เป็นเลนส์เพื่อการบีบลำแสงเลเซอร์ให้เล็กลง เพื่อให้สามารถฉายไปบนวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทำให้วัตถุถูกตัดออกมาเป็นชิ้นงานที่ต้องการ

แหล่งกำเนิดของแสงเลเซอร์

แสงเลเซอร์มีแหล่งกำเนิดมาจากกระบวนการหนึ่ง โดยเป็นกระบวนการที่ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซฮีเลียม และก๊าซไนโตรเจน ผ่านเข้าไปในแท่งทรงกระบอกกลวงพร้อม ๆกัน ตามด้วยการกระตุ้นอะตอมของก๊าซด้วยพลังงานไฟฟ้า จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้คือ พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของลำแสงเลเซอร์

หัวตัดเลเซอร์

สำหรับการทำงานของหัวตัดเลเซอร์นั้น จะมีส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างลำแสงเลเซอร์ ซึ่งลำแสงที่ได้นี้ก็จะมีช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ ทำให้เกิดลำแสงเลเซอร์ที่พร้อมตัดวัตถุให้ขาดจากกันได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ และเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้ว ลำแสงเลเซอร์ก็จะถูกส่งผ่านไปยังเลนส์ ที่จะทำหน้าที่ในการบีบลำแสงให้แคบลงและมีความเข้มข้นที่สูงขึ้น พร้อมกับส่องผ่านไปยังชิ้นงาน เพื่อตัดชิ้นงานตามต่อการต่อไป นอกจากนี้หลังตัดชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว หัวตัดก็จะนำเข้าก๊าซที่มีความดันต่ำ เพื่อเป่าไล่เศษจากการตัดชิ้นงานให้หมดไปอีกด้วย จึงไม่เหลือร่องรอยการตัดไว้ให้เห็น

การตัดโลหะด้วยกระบวนการตัดด้วยเลเซอร์

เลเซอร์เกิดจากกระบวนการที่กระตุ้นให้รังสีมีการแผ่ออกไปและมีทิศทางในการแผ่มากขึ้น และลำแสงจะค่อย ๆมีความเข้มขึ้นเมื่อวงอิเล็คตรอนเคลื่อนที่จนถูกเหนี่ยวนำอีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเกิดเป็นคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นตามที่กำหนด และสามารถใช้ตัดวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน การตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในวงอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีการประยุกต์เอาลำแสงเลเซอร์มาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการผลิต ทำให้ได้ชิ้นงานที่ถูกใจและประหยัด แต่ทั้งนี้หากชิ้นงานมีความหนามาก ก็อาจทำให้ต้องสิ้นเปลืองก๊าซและพลังงานในการผลิตเลเซอร์มากพอสมควร ซึ่งเครื่องเลเซอร์ที่นิยมใช้ในการตัดโลหะนั้น ก็คือ CO2 Laser ที่สามารถตัดชิ้นงานที่มีช่วงความหนาตั้งแต่ 0.5-15 มม. โดยการยิงแสงเลเซอร์ไปยังวัตถุ ทำให้เนื้อวัตถุบริเวณนั้นละลายหลุดไป และชิ้นงานแยกจากกัน

 

นอกจากนี้ การตัดวัตถุด้วยเลเซอร์ก็นิยมใช้กับชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เนื่องจากเครื่องตัดเลเซอร์สามารถนำเข้า CAD ได้โดยตรง จึงสามารถตัดชิ้นงานที่มีความซับซ้อนให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ รวดเร็วทันใจ และคุ้มทุนในการตัดสุด ๆ อีกทั้งยังเหมาะกับการนำมาตัดงานตามแบบเพื่อใช้เป็นต้นแบบ

 

มีข้อสังเกตหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม นั่นก็คือ ลำแสงเลเซอร์อาจจะสะท้อนบนวัตถุที่มีความมันวาวได้ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการพ่นเคลือบผิวเพื่อลดความมันเงาบนวัตถุก่อนแล้วจึงค่อยตัดด้วยเลเซอร์ในลำดับต่อไป

กระบวนการตัดโดยใช้ความร้อน Laser Beam cutting (LBC)

เป็นกระบวนการตัดโดยใช้ความร้อนซึ่งจะต้องใช้แก๊สเข้าช่วย ในการขจัดเศษโลหะที่หลอมเหลวออกมาให้หมดไปด้วย โดยสำหรับกระบวนการสร้างแสงเลเซอร์นั้น จะต้องใช้สารกำเนิดที่เป็นแก๊ส นำเข้าระบบนำรังสีที่เป็นระบบกระจกเงา เมื่อส่องลำแสงไปยังวัตถุ วัตถุบริเวณนั้นจะหลอมละลายกลายเป็นไอ และสามารถตัดวัตถุออกจากกันได้ในที่สุด แต่ในการตัดวัตถุที่มีความมันวาวนั้น อาจจะเกิดปัญหาได้ ซึ่งจะต้องแยกตามสารกำเนิดเลเซอร์ตามนี้ซะก่อน

 • เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) : ใช้ในการตัด เชื่อม และคว้าน เหมาะสำหรับการแกะสลัก 
 • เลเซอร์นีโอดิเมียม (Nd) : ใช้ในการเชื่อมและการคว้าน ที่ต้องใช้พลังงานสูง
 • เลเซอร์นีโอดิเมียมแย๊ก (Nd: YAG) : ใช้ในการตัดที่ต้องการพลังงานสูงมาก เหมาะสำหรับการคว้าน การแกะสลัก และการเชื่อม

แนะนำ เครื่องตัดเลเซอร์ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

เครื่องตัดเลเซอร์ SHEET METAL LASER CUTTING MACHINE

HDE Series Full Cover & Shuttle Table Laser Cutting Machine มีขนาดงานมาตรฐาน 3,000*1,500 มิลลิเมตร ใช้โครงสร้างแบบปิดตามมาตรฐานยุโรป มีเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ทั้งแบบ IPG และ RAYCUS และเซอร์โวมอเตอร์ YASKAWA จัดเป็นเครื่องเลเซอร์ในอุดมคติที่คุณห้ามพลาด!

จุดเด่นของเครื่องตัดเลเซอร์รุ่นนี้

 • แท่นเครื่อง (Machine Bed) เสริมแรงสำหรับงานหนัก
 • โครงสร้างแบบปิดตามมาตรฐานยุโรป
 • มีกล้องตรวจสอบการตัดแบบเรียลไทม์ มีความปลอดภัยสูง
 • ได้รับการจดสิทธิบัตร Synchronous Exchanging Dual Platforms

Laser Cutting Head : หัวตัดเลเซอร์

 • Auto Focus : ออโต้โฟกัส

  สามารถใช้ได้กับการตัดที่ต้องการความยาวโฟกัส (Focal lengths) หลายรูปแบบ โดยเมื่อเจอความหนาของแผ่นวัสดุที่แตกต่างกัน ตัวเครื่องจะมีระบบปรับตำแหน่งโฟกัสในกระบวนการตัดได้อัตโนมัติ

 • Free Your Hands : ไม่ต้องใช้มือควบคุม

  ความยาวโฟกัสจะถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการ ทำให้มีความแม่นยำสูงกว่าการควบคุมด้วยมือ ช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดได้มาก

 • Simple and Fast : ง่ายและรวดเร็ว

  เมื่อช่างทำการเปลี่ยนแผ่นโลหะที่มีขนาดแตกต่างกัน หัวตัดเลเซอร์อัตโนมัติจะทำการอ่านค่าพารามิเตอร์ที่เคยถูกบันทึกไว้ในระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการตัดใช้แก๊สน้อยลง ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง นับเป็นการตัดที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าที่สุด

 • Accurate : แม่นยำ

  ด้วยการตั้งค่าความยาวโฟกัสในการเจาะ และความยาวโฟกัสในการตัดตามลำดับ จึงทำให้การตัดมีความแม่นยำสูง

Heavy Duty Criss-Cross Reinforced Machine Bed

Robust Structure : โครงสร้างแข็งแรง

ผนังหลักของโครงทำจากตัวเสริมแรงแบบครอส (Cross-Reinforcing) ทุก 30 เซนติเมตร ทำให้รับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น และมีการใช้แรงโครงสร้างอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดเลเซอร์จะทำงานได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

Long-Term Stable Use Without Deformation : ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่มีการเสียรูป

มีเครื่องตรวจสอบรอยร้าวและการอบอ่อนคลายความเค้น (Stress Relieving Annealing) 6 ขั้นตอนสำหรับแท่นเครื่องโดยเฉพาะ รับรองได้ว่าจะได้งานเชื่อมที่มีคุณภาพ และงานตัดที่มีความแม่นยำสูง

District Dedusting : ระบบกำจัดฝุ่น

มีการวิเคราะห์กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) ทางวิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบท่ออากาศที่เหมาะสมที่สุด โดยจะใช้ท่อลมทำงานร่วมกับพัดลมกำลังสูงและพาร์ทิชั่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นอย่างมาก ช่วยลดการเกิดมลภาวะในกระบวนการตัด และทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น

Extruding and Stretching Integrated Aviation Aluminum Beam

 • High Rigidity : ความแข็งแกร่งสูง

การออกแบบโพรงกลวงที่มีความแข็งแรงสูง ทำให้ทนต่อการเสียรูป และกระจายความเค้น (Stress) จากภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Advanced Technology : เทคโนโลยีขั้นสูง

ใช้แผ่นอะลูมิเนียมเกรดอากาศยานในกระบวนการอัดรีดและยืดด้วยแรงดันสูงพิเศษ โดยลำแสงจะมีคุณสมบัติป้องกันการบิดงอ ป้องกันการพลิกคว่ำ และมีคุณสมบัติทางเครื่องกลที่เหมาะสมที่สุด

 • High-speed Movement : การเคลื่อนไหวความเร็วสูง

ความแข็งแกร่งของลำแสงได้รับการปรับปรุงอย่างมาก มีน้ำหนักเบาลง รองรับงานตัดที่ต้องใช้ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง และการตอบสนองสูง

Easy Operation Control System : ระบบควบคุมใช้งานง่าย

ระบบควบคุมที่ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาชั้นนำ มีฟังก์ชันอัจฉริยะมากมายที่จะช่วยให้คุณลดการใช้ “มือ” ควบคุมการผลิตโลหะ เช่น ฟลายคัท (Fly Cut), การตัดคมทั่วไป (Common-Edge Cutting), ข้อต่อไมโคร (Micro Joint), ลีฟฟร็อก (Leapfrog), การจัดจุดกึ่งกลาง (Centering), ระบบป้องกันการชนกันอัจฉริยะ (Smart Collision Prevention) และการค้นหาขอบอัตโนมัติ (Automatic Edge-Seeking) เป็นต้น

Wide Applications : ใช้งานได้หลากหลาย

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์กำลังค่อย ๆ เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะมากขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโฆษณา อุตสาหกรรมเครื่องครัว อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เนื่องจากวัสดุเกือบทั้งหมดที่พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมแปรรูปเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ เหล็ก อะลูมิเนียม เหล็กคาร์บอน เหล็กกล้าอ่อน แผ่นสังกะสี ม้วนเหล็ก เหล็กแผ่นสังกะสี ทองเหลือง สเตนเลส แผ่นอิเล็กโทรไลต์ หรือโลหะผสม ล้วนสามารถตัดแต่งได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องตัดเลเซอร์

 

ไฟล์งานที่ โปรแกรมของเครื่องตัดเลเซอร์ รองรับได้

 

File “.ai” จากโปรแกรม illustrator
File “.dxf” จากโปรแกรม Auto Cad


Machine Specifications : สเปคเครื่อง

  

เครื่องตัดเลเซอร์
Pipe Fiber Laser Cutting Machine
รุ่น : XTC-T60020S

ตัดเลเซอร์ รวดเร็ว แม่นยำ
น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ใช้ได้กับทุกวงการอุตสาหกรรม
ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานสุทอง แมชชีนเนอรี่ 
ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานโลหะ
เครื่อง CNC และ Cobot (Collaborative Robot) ครบวงจร
● สามารถเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
● เวลาเปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) โทร 02-896-1818 
● ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ : https://www.facebook.com/suthong1990