เครื่องกัด เครื่องมิลลิ่ง
2022-09-27 10:39:08

เครื่องกัด เครื่องมิลลิ่ง (Milling Machines)

เครื่องกัดสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  1. เครื่องกัดเพลานอน (Horizontal Milling Machine)
  2. เครื่องกัดเพลาตั้ง (Vertical Milling Machine)

ส่วนประกอบเครื่องกัดเพลานอน

● ฐานเครื่องกัด รองรับน้าหนักทั้งหมดของเครื่องกัด
● โครงเครื่องกัด ลาตัวที่รับส่วนหัวและประคองชุดแคร่เลื่อน
● คานยื่นเครื่องกัด เป็นแขน หรือเสาเพลาประคอง
● แกนเพลาเครื่องกัด รองรับกาลังจากชุดเฟืองทดและเพลาแกนจับยึดมีดกัดพามีดกัดหมุนตัดได้
● โต๊ะงาน รองรับปากกาจับงานและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานต่างๆ
● แคร่เลื่อน ปรับองศาและเลื่อนโต๊ะงานเพื่อที่สามารถทางานได้หลากหลายมากขึ้น
● แท่นเลื่อน รองรับโต๊ะงาน และปรับขึ้นหรือลงได้ จะยึดติดกับโครงเครื่องกัด
● มอเตอร์ เป็นจุดกาเนิดการส่งกาลังไปยังกลไกรให้เครื่องกัดทางานได้

ส่วนประกอบเครื่องกัดแกนเพลาตั้ง

● ฐานเครื่อง รองรับส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องกัด
● โครงเครื่อง เป็นเสาในการรับหรือยึดส่วนยื่นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องกัด
● ชุดหัวเครื่อง ตั้งอยู่บนสุดทำหน้าที่ในการเป็นโครงให้แกนเพลากัดเพื่อประคองการหมุนของเพลากัด
● โต๊ะงาน รองรับปากกาจับงานและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานต่างๆ
● ชุดแทนเลื่อน ประกอบด้วย แคร่เลื่อน มีไว้เพื่อปรับองศาโต๊ะงาน ปรับการจะขึ้นรูปชิ้นงาน

 


 

สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานโลหะ
เครื่อง CNC และ Cobot (Collaborative Robot) ครบวงจร
● สามารถเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
● เวลาเปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) โทร 02-896-1818 
● ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ : https://www.facebook.com/suthong1990