การบำรุงรักษาเครื่องมิลลิ่ง
2022-09-27 10:41:52

การบำรุงรักษาเครื่องกัด (Milling Machines)

เครื่องกัด (Milling Machines)


                  ที่ผ่านการใช้งานมาแต่ละครั้ง ยิ่งนานวันจำนวนระยะเวลาอายุของเครื่องจักรก็มีมากตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งก็เป็นปกติที่สภาพโดยรวมของเครื่องกัดนั้นยอมมีความบกพร่องและเสื่อมสภาพตามกาลเวลาได้ ถ้าผู้ปฎิบัติงานละเลยที่จะทำการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกัดให้มีความคงทนเหมือนดังเดิม โดยผู้ปฎิบัติงานหลังจากที่ใช้งานกับเครื่องกัดเสร็จแล้วทุกครั้งควรใส่ใจในการดูแลรักษาตรวจสอบสภาพให้เครื่องกัดนั้นมีความพร้อมในการใช้งานในครั้งต่อไปสม่ำเสมอด้วยวิธีการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นเพื่อที่จะเป็นการรักษาสภาพของเครื่องกัดให้ใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพ และอีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดความเสียขึ้นต่อไปในอนาคต 

ขั้นตอนที่จำเป็นในการตรวจสอบและบำรุงรักษา


● ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องกัดเป็นประจำ
● หยอดน้ำมันหล่อลื่นในส่วนที่เคลื่อนที่ทุกจุดก่อนใช้เครื่องกัดปฏิบัติงาน
● เครื่องมือควรวางบนผ้าหรือวัสดุที่อ่อน ไม่ควรวางบนโต๊ะงานโดยตรง
● ตั้งความเร็วรอบและอัตราป้อนกัดให้เหมาะสมต่องาน
● ควรหล่อเย็นเป็นระยะๆ ขณะกัดงาน
● หลังเลิกใช้งานต้องทาความสะอาดและหยอดน้ามันส่วนเคลื่อนที่ทุกจุด


 

สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานโลหะ
เครื่อง CNC และ Cobot (Collaborative Robot) ครบวงจร
● สามารถเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
● เวลาเปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) โทร 02-896-1818 
● ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ : https://www.facebook.com/suthong1990