เทคโนโลยี CNC
2022-01-12 10:17:46

เทคโนโลยี CNC
(Computer Numerical Control)

 

วิวัฒนาการ ของเทคโนโลยี CNC


เทคโนโลยี CNC เป็นระบบการควบคุมด้วยตัวเลขหรือเอ็นซี (NC:Numerical Control) จะแตกต่างกันตรงที่ในระบบ CNC นี้จะใช้เครื่องพิวเตอร์เข้ามาควบคุมระบบการทำงานต่างๆ ของเครื่อง CNC เช่น ระบบการเคลื่อนไหวในแนวแกนต่าง, ระบบการป้อนชิ้นงาน, ระบบหล่อเย็น เป็นต้น

 

ความหมายของ NC


ในปัจจุบันระบบ NC จะถูกแทนที่ด้วยระบบ CNC เกือบทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากว่าในระบบ NC ไม่มีคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการทำงาน  อีกทั้งเครื่องจักรที่ถูกควบคุมด้วย NC  ก็ไม่มีการผลิตออกมาใช้งานแล้ว.
NC ย่อมาจาก Numerical Control หมายถึงการควบคุมการทำงานของเครื่อง NC ด้วยคำสั่งเชิงตัวเลขและตัวอักษรที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปของคำสั่งซึ่งก็คือ โปรแกรม NC. ระบบ NC ซึ่งนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1950 ซึ่งส่วนมากจะถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องมือกลเป็นส่วนใหญ่

 

ชุดคำสั่ง (Programmed)


คือคำสั่งในแต่ละขั้นตอนเพื่อกำหนดให้เครื่องจักร NC ทำงานตามที่เราต้องการ โดยที่ชุดคำสั่งนี้จะถูกสร้างขึ้นในลักษณะของตัวเลข ตัวอักษรสัญลักษณฺ์ต่างๆ แล้วเก็บไว้ในเทปกระดาษที่เจาะรู เมื่อจะนำไปใช้งานก็จะใช้เครื่องอ่านเทปเพื่อแปลรหัสคำสั่งให้ทำงานตามขั้นตอน  

 

หน่วยควบคุมการทำงานของเครื่อง (MCU : Machine Control Unit)


คือส่วนที่ทำหน้าที่อ่านและตีความหมายของคำสั่งเพื่อแยกคำสั่งออกเป็นสัญญาณไปควบคุมเครื่องจักรต่อไปประกอบไปด้วยเครื่องอ่านเทปช่องส่งสัญญาณควบคุม (Control Output Signal) ระบบการตรวจสอบแล้วส่งผลย้อนกลับ (Feedback Transducer) และแผงควบคุม (Control Panel) สำหรับควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องจักร NC 

 

เครื่องจักร NC (NC Machine Tool)


เป็นส่วนที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เราเขียนขึ้น 

 


 

สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานโลหะ
เครื่อง CNC และ Cobot (Collaborative Robot) ครบวงจร
● สามารถเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
● เวลาเปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) โทร 02-896-1818 
● ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ : https://www.facebook.com/suthong1990

 

เครดิตข้อมูล : เทคโนโลยี CNC