ข้อดีในการใช้เครื่องจักร CNC
2022-09-27 10:44:39

10 ข้อดีของระบบ CNC

10 ข้อดีในการใช้เครื่องจักรระบบ CNC
 • 1. มีความเที่ยงตรงสูงและได้ชิ้นงานที่มีความคงที่สม่ำเสมอ
  เนื่องจากเครื่องจักรระบบ CNC ขับเคลื่อนในแนวแกนต่างๆ ถูกขับด้วย Servo Motor และ Step Motor ทำให้สามารถกำหนดค่าความละเอียดถึง 0.00X มิลลิเมตร และขนาดของชิ้นงานที่ได้มีความคงที่เนื่องจากควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรม
 • 2. ผลผลิต (Productivity) เพิ่มขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง
  ซึ่งเกิดจากการที่ระบบอัตโนมัติมีเวลาในการทำงานที่สั้นและคงที่เมื่อเทียบการทำงานด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือ
 • 3. ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยลง
  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณในการผลิตโดยเครื่อง CNC จะเหมาะสำหรับงานที่เป็น Mass Production มากกกว่า
 • 4. ลดจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
  โดยปกติแล้วเครื่องจักร CNC จะมีอุปกรณ์และชิ้นส่วนมาตรฐานในการจับยึดชิ้นงานค่อนข้างจะเพียงพอต่อการทำงานอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องการอุปกรณ์ จับยึดหรือเครื่องมือต่างๆ เพิ่มจำนวนมาก
 • 5. ไม่จำเป็นต้องใช้คนงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในการควบคุมเครื่องจักรระบบ CNC
  จะมีก็เพียงแต่ระดับ Technician และหัวหน้างานเท่านั้นที่จะต้องทำการปรับตั้งชิ้นงานสำหรับในกระบวนการผลิตที่เป็น Mass Production ซึ่งพนักงานควบคุมประจำเครื่องจะมีหน้าที่ในการนำชิ้นงานเข้า-ออก ตรวจสอบชิ้นงาน เป็นต้น
 • 6. การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องระบบ CNC สามารถทำได้ง่ายขึ้น
  และจำนวนในการตรวจสอบก็ลดลงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน
 • 7. เครื่องระบบ CNC มีความคล่องตัวและความยึดหยุ่นในการทำงานสูง
  การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงขนาดชิ้นงานทำได้โดยการแก้ไขโปรแกรมสั่งงานเท่านั้น
 • 8. เครื่องระบบ CNC รุ่นใหม่ๆ ที่ผลิตออกมาสามารถกำหนดจำลองการทำงานแบบ 3 มิติได้เลย
  ทำให้สามารถตรวจสอบโปรแกรม CNC ได้ง่ายขึ้น ช่่วยลดต้นทุนการผลิตจากการลดงานเสียลงได้
 • 9. เครื่องระบบ CNC สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้มาก
  สามารถนำเอา Software ประเภท CAD/CAM มาช่วยในการออกแบบชิ้นงานและสร้างโปรแกรมสำหรับเครื่อง CNC ได้ง่ายขึ้น
 • 10. ลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องหรือการเปลี่ยนเครื่องมือ
  สำหรับชิ้นงานที่มีการปรับตั้งในการปรับตั้งครั้งแรกแล้ว โดยปกติจะไม่มีการปรับตั้งใหม่นอกเสียจากกว่าขนาดของชิ้นงานมีความคลาดเคลื่อนหรือเบี่ยงเบน ซึ่งอาจจะมีการปรับตั้งเครื่องมือตัด.
สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานโลหะ
เครื่อง CNC และ Cobot (Collaborative Robot) ครบวงจร
● สามารถเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม สุทอง แมชชีนเนอรี่ 
● เวลาเปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) โทร 02-896-1818 
● ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ : https://www.facebook.com/suthong1990

 

#เครื่องจักรCNC #นำเข้าเครื่องจักร #เครื่องจักรระบบCNC #CNC