แนวทางการบำรุงรักษาเครื่องเจียรราบ
2022-09-27 11:13:11

แนวทางการบำรุงรักษาเครื่องเจียรราบ

การบำรุงรักษาเครื่องเจียรราบสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ เครื่องเจียรราบ ระบบน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฮโดรลิก และระบบหล่อเย็น สิ่งที่ต้องระวังก่อนทำการบำรุงรักษา

เครื่องเจียรราบ ได้แก่

 • สับสวิทซ์เครื่องจักรให้ดับก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาเครื่องเจียรราบเสมอ
 • เช็ดทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยผ้านุ่มทุกวันหลังการใช้งาน
 • ป้องกันฝุ่นและเศษโลหะ(Chip) ที่อาจเข้าไปในราง
 • ไม่ควรบำรุงเครื่องจักรด้วยวิธีที่ไม่ปกติ
 • แต่งกายให้เหมาะกับการบำรุงรักษาเสมอ

ระบบน้ำมันหล่อลื่น

ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นทุกวัน (สามารถตรวจสอบได้ที่ขีดน้ำมันข้างเครื่องเจียรราบ)

ตรวจสอบความคล่องของการไหลของน้ำมันหล่อลื่น ดังนี้

 1. ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ปั๊มน้ำมันจะเปิดอัตโนมัติเมื่อเครื่องเปิด ปริมาณน้ำมันที่ปั๊มได้ เท่ากับ 3-6 ลูกบาศก์มิลลิลิตรในต่อ 15 นาที
 2. ใช้รุ่นน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้อง (กำหนดมากับเครื่อง)

ระบบไฮโดรลิก

การบำรุงรักษาระบบไฮโดรลิกอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถลดเวลาการซ่อมบำรุงอื่นๆ ของ

เครื่องเจียรราบ ได้เป็นอย่างดี

การซ่อมบำรุงภายในถังระบบไฮโดรลิก ดังนี้

 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮโดรลิกทุกวัน
 • อุณหภูมิของน้ำมันไฮโดรลิกขาเข้าปั๊มไม่ควรเกิน 55 องศาเซลเซียส
 • ห้ามถอดไส้ตะแกรงออกระหว่างเติมน้ำมันในระบบไฮโดรลิก
 • ควรกำจัดน้ำมันไฮโดรลิกก้นถังเมื่อถึงระยะเวลาบำรุงรักษา ทั้งนี้ขึ้นกับการปนเปื้อน
 • ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทุกๆ 2-3 เดือน
 • การทิ้งน้ำมันไฮโดรลิกควรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำจัดที่ถูกต้อง
 • ตัวกรองน้ำมันที่ขาเข้าควรทำความสะอาดและเช็ดด้วยน้ำมันก๊าด ทุกๆ 2-3 เดือน
 • ตรวจสอบข้อต่อ/สายน้ำมันไฮโดรลิก เพื่อป้องกันอากาศที่อาจเข้าไปในระบบไฮโดรลิกได้
 • ใช้เกจความดันเพื่อตรวจสอบแรงดันภายในระบบไฮโดรลิก วาล์วควบคุม
 • ปรับระยะยืดหดของสปริงของเกจความดันทุกๆ ครึ่งปี
 • ตรวจสอบความสามารถในการควบคุมทิศทางของวาล์วควบคุมทิศทางทุกๆ ครึ่งปี
 • ตรวจสอบอัตราการไหลของ (ความเร็วของโต๊ะงาน) ทุกๆ ปี ควรจะทำการตรวจสอบขณะที่โต๊ะงานกำลังเคลื่อนที่

การตรวจสอบภายนอก สำหรับการติดตั้ง

เครื่องเจียรราบ ใหม่ ควรตรวจสอบการรั่วของระบบไฮโดรลิกตั้งแต่ 50 ชั่วโมงของการใช้งาน จากนั้นจึงทำการตรวจสอบทุก 200 ชั่วโมงของการใช้งาน

ระบบหล่อเย็นและระบบกำจัดเศษโลหะในเครื่องเจียรราบ

**การบำรุงรักษาขึ้นกับเครื่องหล่อเย็นและเครื่องกำจัดเศษโลหะที่ใช้

สัดส่วนของน้ำสะอาดต่อน้ำยาหล่อเย็นอยู่ระหว่าง 1:60 ถึง 1:80 การเติมน้ำหล่อเย็นควรเติมน้ำสะอาดปริมาณ 1/3 ของน้ำสะอาดทั้งหมดลงในแท้งค์ก่อน จากนั้นจึงเติมน้ำยาหล่อเย็น เมื่อแท้งค์ใกล้เต็มให้เปลี่ยนเป็นเติมน้ำสะอาดอีกครั้ง

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาหล่อเย็น

ระวังอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้น้ำยาหล่อเย็น ทั้งนี้การแพ้ที่เกิดจากน้ำยาหล่อเย็นอาจเกิดจากการล้างน้ำยาออกจากผิวหนังไม่หมด หรือผู้ใช้มีอาการแพ้น้ำยาหล่อเย็นโดยธรรมชาติ

บริษัท สุทอง แมชชีนเนอรี่ จำกัด ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานโลหะ เครื่อง CNC และ Cobot (Collaborative Robot) ครบวงจร

 • สามารถเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม สุทอง แมชชีนเนอรี่
 • เวลาเปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) โทร 02-896-1818
 • ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ : Suthong1990