บริการหลังการขาย

บริษัท สุทอง แมชชีนเนอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องจักร การผลิตที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เรามุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการของบริษัท เพราะเราเชื่อมั่นว่า การบริการคือหัวใจในการดำเนินธุระกิจ โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า ร่วมค้าครั้งเดียว สร้างพันธมิตรตลอดชีพจึงเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้าตลอดจนถึงปัจจุบัน

บริการหลังการขาย ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษแก่ลูกค้า โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรเพื่อให้บริการ พร้อมด้วยอะไหล่เครื่องที่อยู่ในสต็อกเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

การติดตั้ง
บริการติดตั้ง โดยทีมช่างของบริษัทที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรโดยเฉพาะ  อย่างมีมาตรฐาน จนเครื่องพร้อมใช้งาน 
การฝึกอบรม (การทำงาน เครื่องจักรและซอฟต์แวร์)
เรามีบริการฝึกอบรมหลังการติดตั้งโดยผู้เชียวชาญในด้านเครื่องจักร เพื่อผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงเทคนิกต่างๆในการควบคุมการทำงานเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ 
การซ่อมบำรุง
บริษัทให้การบริการซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าหลังการขาย ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทางบริษัทเราให้การติดต่อแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรที่ใช้งาน ทำงานได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ